Adolygiad o Wasanaethau Nyrsio Ardal - Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

30 Ion 2015 - 12:00yb

Rhwng Mawrth ac Awst 2014, cynhaliodd Archwilydd Cyffredinol adolygiad Cymru gyfan o wasanaethau nyrsio ardal yn seiliedig ar wybodaeth fanwl a gasglwyd o'r byrddau iechyd.

Daeth yr arolygiad i'r casgliad nad oedd rôl y gwasanaeth nyrsio ardal wedi'i diffinio'n glir. Ceir amrywio anesboniadwy yn y defnydd ohono, nid oes digon o gysondeb rhwng yr adnoddau a'r galw, ac mae diffyg trefniadau i fonitro ansawdd a pherfformiad mewn modd systematig ar lefel y sefydliad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau