Adolygiad o oedi wrth drosglwyddo gofal – Cymuned Iechyd a Gofal Cymdeithasol Caerdydd a'r Fro

3 Ebr 2017 - 10:47yb

Nod yr adolygiad hwn oedd ateb y cwestiwn canlynol: A yw partneriaid yn creu gwelliant cynaliadwy yng nghyswllt oedi wrth drosglwyddo gofal? Cynhaliom yr adolygiad rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2016.

Daethom i'r casgliad bod partneriaid yn cydweithio'n dda i reoli achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, gan wireddu eu cynlluniau ar gyfer model systemau cyfan ar yr un pryd. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau