Adolygiad o gynnydd ar argymhellion blaenorol Swyddfa Archwilio Cymru - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

30 Ion 2015 - 10:49yb

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r cynnydd a wnaed ar yr argymhellion sy'n deillio o'r arolygiadau ar Staffio ar Wardiau, Gwasanaethau Cleifion Allanol, a'r Defnydd o Meddygon Locwm.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn dangos arwyddion o gynnydd ar draws pob un o’r meysydd a adolygwyd, ond mae llawer iawn o waith i’w wneud o hyd ynghyd â rhwystrau trefniadol sylweddol i’w goresgyn. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau