Adolygiad o Godio Clinigol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

20 Chwef 2014 - 12:00yb

Diffiniad codio clinigol yn ôl Gwasanaeth Dosbarthiadau’r GIG yw trosi termau meddygol, a ysgrifenodd gan yr ymgynghorydd, i ddisgrifio cwyn y claf, y broblem, diagnosis, triniaeth neu reswm am sylw meddygol i fformat codio a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn cydnabod pwysigrwydd codio clinigol, ac mae rhai o’r prosesau cysylltiedig yn gadarn, ond mae angen iddo wneud mwy i fynd i’r afael â’r ffactorau ehangach sy’n effeithio ar gywirdeb ac amseroldeb.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau