Adolygiad o Drefniadau Comisiynu Gwasanaethau Ambiwlans Brys

2 Awst 2017 - 8:00yb

Cyflwynodd yr Archwilydd Cyffredinol ei fwriad yn ei gynlluniau archwilio ar gyfer 2016 i gyrff y GIG i adolygu’r trefniadau ar gyfer comisiynu gwasanaethau ambiwlans brys i wella gwasanaethau i gleifion, a’r system gofal heb ei drefnu’n gyffredinol.

Mae trefniadau comisiynu ar y cyd wedi helpu i wneud rhai newidiadau pwysig i wasanaethau ambiwlans brys yng Nghymru; fodd bynnag, mae angen mwy o ymrwymiad gan rai partneriaid wrth i’r trefniadau aeddfedu.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau