Adolygiad Dilynol o Wasanaethau Arlwyo mewn Ysbytai - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

19 Awst 2014 - 11:43yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwgfel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi gwneud cynnydd tuag at roi ein hargymhellion o ran gwasanaethau arlwyo a maeth cleifion ar waith ond mae angen iddo fynd i'r afael â nifer o faterion sylweddol o hyd.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau