Adolygiad diagnostig o gapasiti ac adnoddau TGCh - Ymddiriedolaeth GIG Felindre

11 Maw 2016 - 4:04yp

Mae’r adolygiad diagnostig yn seiliedig ar ddadansoddi data cymharol a barn sampl o staff sy’n defnyddio systemau TGCh clinigol yn rheolaidd yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

Yn gyfrannol, gwnaed mwy o fuddsoddiad mewn TGCh na chan y rhan fwyaf o gyrff GIG eraill ac awgryma ein gwaith diagnostig fod yr adnoddau TGCh yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre ar hyn o bryd yn bur effeithiol gyda chefnogi’r gwaith o ddarparu gofal iechyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau