2015-16 Cyfrifon Llywodraeth Ganolog

18 Mai 2017 - 12:00yb

Dyma'r adroddiad blynyddol cyntaf ar gwaith o archwilio datganiadau ariannol cyrff llywodraeth ganolog. Mae’n crynhoi canlyniadau y gwaith archwilio a gynhaliwyd mewn perthynas â chyrff llywodraeth ganolog yng Nghymru ar gyfer 2015-16.

Mae'r adroddiad yn casglu bod gwelliannau parhaus yn amlwg o ran ansawdd a phrydlondeb cyfrifon blynyddol, ond mae lle i rai cyrff wella eu gweithdrefnau sicrhau ansawdd ac adrodd blynyddol.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau