Arfer da

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da (GPX) yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i wella drwy rannu gwybodaeth ac arferion sy’n gweithio. 

Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau ble mae pobl yn gallu rhannu gwybodaeth wyneb yn wyneb a rhannu adnoddau ar-lein.

Prif agweddau ein gwaith ni yw:

  • trefniadau rheoli arian
  • staff sector cyhoeddus
  • llywodraethu.

Dysgwch am allbynnau o’n seminar ac astudiaethau achos.

Bydd yr allbynnau o bob seminar yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen briodol yn adran digwyddiadau’r gorffennol.

Gweler hefyd: Digwyddiadau dysgu ar y cyd

Ein Dull

Mwy o wybodaeth am ein hymrwymiad i wella gwasanaethau cyhoeddus ar hyd a lled Cymru

Gwasanaethau

Mwy o wybodaeth am ddarparu gwasanaethau cost-effeithiol ac o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar anghenion y cyhoedd

Cyllid

Mwy o wybodaeth am reoli cyllid yn effeithiol ac ymateb i doriadau mewn cyllid

Asedau

Mwy o wybodaeth am reoli asedau a darparu gwasanaethau cyhoeddus yn effeithiol

Pobl

Mwy o wybodaeth am reoli eich staff yn fwy effeithiol

Llywodraethu

Gwybodaeth am y prosesau o wneud a gweithredu penderfyniadau o fewn eich sefydliad

Seminarau dysgu ar y cyd

Mwy o wybodaeth ein digwyddiadau a’n seminarau sydd wedi’u cynllunio i rannu gwybodaeth ac arfer da

Astudiaethau Achos

Mwy o wybodaeth astudiaethau achos