Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Ymgynghoriad ar gyfraddau ffioedd 2018-19

Drwy’r ymgynghoriad hwn, gofynnir am safbwyntiau a sylwadau ynghylch cynigion Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer cyfraddau ffioedd ac agweddau eraill ar y gyfundrefn ffioedd statudol ar gyfer gwaith archwilio. 

Lawrlytho'r ddogfen ymgynghoriad [PDF 551KB agorir mewn ffenest newydd]