Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

4 Ion 2019 - 11:02yb

Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb Cyngor Sir Ceredigion i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n hadroddiad cenedlaethol ar ddefnydd data

4 Ion 2019 - 10:40yb

Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb Cyngor Sir Caerfyrddin i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n hadroddiad cenedlaethol ar ddefnydd data

4 Ion 2019 - 10:34yb

Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb Cyngor Caerdydd i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n hadroddiad cenedlaethol ar ddefnydd data

4 Ion 2019 - 10:16yb

Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n hadroddiad cenedlaethol ar ddefnydd data

4 Ion 2019 - 9:57yb

Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n hadroddiad cenedlaethol ar ddefnydd data

4 Ion 2019 - 9:48yb

Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb Cyngor Sir Ynys Môn i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n hadroddiad cenedlaethol ar ddefnydd data

20 Rhag 2018 - 12:04yb

Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) wedi gweithio’n effeithiol hyd yn hyn i weinyddu trethi datganoledig yng Nghymru

12 Rhag 2018 - 10:10yb

Mae hwn yn adroddiad er budd y cyhoedd sy'n amlygu methiannau mewn trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheolaeth ariannol

12 Rhag 2018 - 10:06yb

Mae hwn yn adroddiad er budd y cyhoedd sy'n amlygu methiannau mewn trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheolaeth ariannol

12 Rhag 2018 - 10:02yb

Mae hwn yn adroddiad er budd y cyhoedd sy'n amlygu methiannau mewn trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheolaeth ariannol

Tudalennau