Digwyddiadau arfer da ar gyfer 2015-16
Dewch o hyd i wybodaeth am y digwyddiadau rydyn ni’n eu cynnal i helpu i wella gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru
Cyngor Torfaen yn cau ei gyfrifon yn gynt nag erioed
Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi llongyfarch Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar gau ei ddatganiad blynyddol o’i gyfrifon yn gynnar
Ni all Llywodraeth Cymru ddangos gwerth am arian o werthu tir
Gwerthiant diffygiol, llywodraethu gwan a goruchwyliaeth aneffeithiol wedi cael effaith andwyol ar gysyniad buddsoddi arloesol Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio
Trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu’n “amrywiol” ledled cymru
Mae’n rhaid i rai cynghorau gryfhau sut maent yn cyflawni eu cyfrifoldebau corfforaethol ar gyfer diogelu
Gwasanaethau orthopedeg yn fwy effeithlon
Mae’n rhaid i rai cynghorau gryfhau sut maent yn cyflawni eu cyfrifoldebau corfforaethol ar gyfer diogelu
Previous
Next
Pause

Digwyddiadau

Awst 18 2015

Rydym yn cynnal gweminar ar dwyll caffael yn y sector cyhoeddus Cymru.

Medi 17 2015

Seminar dysgu ar y cyd ar gyfer Arweinwyr Newid mewn Gwasanaethau Cyhoeddus...

Hyd 06 2015

Rydym ni yn cynnal seminar am ddim gyda Nesta ac Arfer Da Cymru ar ddyfodol...

Newyddion eraill