Rydym wedi cael ein henwebu am ddwy wobr
Gwobr Arloesedd CIPFA ar gyfer Adrodd Ariannol a Thîm Adnoddau Dynol y Flwyddyn
Addasiadau Tai
Mae’r system ‘yn gymhleth, yn adweithiol ac yn annheg’
Beth yw eich stori chi?
lansio arolwg i gasglu barn pobl 16 i 25 oed am wasanaethau cyhoeddus
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Ebr

Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60...

Mai

Bydd y gyfres hon o weminarau yn edrych ar wahanol agweddau ar sut y gall...

Meh

Yn dilyn ein gweminar diwethaf, bydd y nesaf yn y gyfres ar Brofiadau...

Newyddion eraill