Rydyn ni wedi gwneud y newid mawr!
Lansio parthau Cymraeg newydd ar gyfer ein gwefan ac e-byst
Mae cynghorau yng Nghymru wedi ymateb yn dda i bwysau ariannol sylweddol
Ond, mae angen iddynt wella eu prosesau rheoli a chynllunio ariannol
Mae Cyngor Sir Y Fflint wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn meysydd anodd
Ond mae angen iddo gryfhau agweddau ar ei drefniadau
Yr Archwilydd Cyffredinol Yn Tynnu Sylw At Arferion Da O Ran Amseroedd Aros Gofal Dewisol
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn falch o gyhoeddi tri chynnyrch newydd heddiw gyda’r nod o helpu’r GIG yng Nghymru
Ydych chi wedi gweld?
Mae astudiaethau achos ar gael yn yr adran arfer da
Previous
Next
Pause

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau

Meh 24 2015

Bydd y seminar hwn yn eich paratoi i sicrhau llwyddiant eich elusen drwy...

Gorff 01 2015

Rydym yn cynnal seminar am ddim gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac Arfer Da...

Newyddion eraill