Rhagolygon cadarnhaol i gyfrifon llywodraeth ganolog
Ond mae lle i wella mewn rhai meysydd
Prosiect Cylchffordd Cymru
Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei adroddiad ar gyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau

Meh 13 2017

Bydd y seminar hon yn dangos rôl bwysig y dull digidol wrth gyflwyno...

Awst 08 2017

Nod y weminar hon yw rhannu dulliau gweithredu newydd ar gyfer meithrin...

Medi 06 2017

Bydd y seminar hon yn canolbwyntio ar bwysigrwydd ymgysylltu â dinasyddion...

Newyddion eraill